×

فروشگاه

1 وارد حساب کاربری شوید.
2 محصول مورد نیازتان را بررسی کرده.
3 مبلغ محصول را پرداخت کرده.

در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش می آید که در مرحله طراحی قالب و چینش صفحات

ساعات کاری

شنبه تا دوشنبه - 9 تا 18
سه شنبه - 10 تا 16
پنج شنبه ها تعطیل هستیم !

Ti-Loc® SwissClamp Saw Arbors and Milling Extensions

  • Integrated ER Taper and Tool Holder Eliminates Tolerance Stacking
  • Tight TIR Tolerances
  • Hardened Steel Construction provides long service life

Solid Carbide Slitting Saws

  • Swiss Made carbide slitting saws
  • Tight tolerance on saw thickness
  • Premium micro-grain carbide provides better results
  • Fine tooth configuration for slotting of stainless steels

High Precision Saw Arbors for Swiss Machines

  • Low runout for tight tolerance slitting
  • Rigid holding for prolonged tool life and decreased chatter
  • Combination style saw arbors hold and extra live tool
بالا